Andrahandsuthyrning

Regler för andrahandsuthyrning

Styrelsen i BRF Marinan har fattat beslut om regler för uthyrning av lägenheter i andra hand.

Enligt 7 kapitlet 10 paragrafen bostadsrättslagen får en bostadsrättshavare upplåta sin lägenhet i andra hand för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke. Om inte detta följs så kan i värsta fall nyttjanderätten till bostadsrätten förverkas och föreningen ha rätt att säga upp bostadsrätten. Bostadsrätten kan i sådana fall komma att försäljas genom kronofogdemyndigheten.

Som grundprincip anser styrelsen att det är i föreningens intresse att lägenheterna vanligtvis bebos av bostadsrättshavare själva.

Undantagen är att styrelsen kan ge tillstånd till andrahandsuthyrning när ägaren har beaktansvärda skäl.

Beaktansvärda skäl kan vara

  • sjukdom, långtidsvård,
  • studier eller arbete för tillfället på annan ort ,
  • fängelsevistelse,
  • tillfällig utlandstjänstgöring,
  • sambo på prov,
  • föräldreuthyrning.

Ett tillstånd ges för tillfället och vanligtvis maximalt för 6 månadar, föräldreuthyrning dock längre.

Ansökningsblankett för andrahandsuthyrning finns här.

Enligt förenings stadgar tas en avgift ut vid andrahandsuthyrning. Detta enligt paragraf 8:

"8 § Överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse
Avgifterna får tas ut efter beslut av styrelsen Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5 %, pantsättningsavgiften till högst 1 % och andrahandsupplåtelsen till högst 10 % av gällande prisbasbelopp. Avgift som gäller andrahandsupplåtelse under del av ett år får tas ut efter det antal kalendermånader som upplåtelsen omfattar."