Aktuellt - återställning av taket

Nu skall E.ON skall återställa vårt tak.

Här presenteras den information som vi har fått från E.ON's projektledare.

Viktigt! Observera förbudet att tillträda balkonger under vissa tider!

Tidplan och arbetsområden

Tidplanen och arbetsområden hittar du längre ner på den här sidan. De går också att ladda hem som enskilda filer.

Tillträde och förbud att tillträda balkonger och arbetsområden

Observera förbudet gällande balkongerna (framgår av den publicerade tidplanen)! Likaså kommer det att vara förbjudet att beträda taket under monteringstiden eftersom det kommer att vara ett arbetsområde. E.ON tar fram skyltar och anslår dessa inför byggstart. Arbetsområdena kommer att se ut enligt bifogade bilder.

Det kan också uppstå behov av att tillträda balkongerna på plan 5 (direkt under solskyddet) under monteringstiden. Inte för att arbeta därifrån utan i så fall för att kunna se konstruktionen underifrån. Detta löses med enskilda överrenskommelser med de medlemmarna.

Arbetstider

Montörerna kommer att vara på plats mellan kl. 07-17 under vardagar.

Här finns bilderna att ladda ner separat