Bostadsrätt i marinan

Att inneha en bostadsrätt är ett fantastiskt sätt att bo. Speciellt här där vi har hav, restaurangeer och rekreation alldeles in på knuten. Men det finns och lagstadgade regler som man bör känna till.

Här följer några av de viktigaste. Vill du veta mer, kan du läsa mer här.

Äger jag min lägenhet?

Som bostadsrättsinnehavare äger du inte din lägenhet i juridisk mening. Det är föreningen som är lagfaren ägare till både huset och marken. Som bostadsrättsinnehavare är du delägare och medlem i föreningen med nyttjanderätt till din lägenhet. Du har rätt att inom ramen för stadgarnas bestämmelser göra förändringar i lägenheten, hyra ut den eller belåna den. Du har också rätt att fritt sälja din bostadsrätt till det pris som du kan få ut på marknaden. Om du inte följer stadgarnas bestämmelser kan du bli uppsagd och tvingas flytta.

Marinans stadgar

Det finns flera lagar som gäller bostadsrättsföreningar, men föreningen har också en egen "lag" och det är stadgarna. Här finns ordningsföreskrifter och regler för andrahands uthyrning m.m. Dessa stdgar är registrerade hos Patent- och Registreringsverket. Här hittar då Brf Marinans stadgar.

Marinans styrelse

Mer information kommer