Tillgång till utrymmena i gamla restaurangen.

Alla har nu tillgång till vissa delar av den gamla restaurangen.

Vi har bytt låskolv i dörren in till gamla restaurangen. Det är dörren till höger i källaren om man står med näsan framför bilhissdörren.

Det är samma låskolv i denna som i entrédörren.

Då vi har trångt i vårt cykelförråd så uppmanas alla som inte använder sin cykel så ofta att parkera den i denna lokal istället.